สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


  อัตราการเช่าชุด 

                                         ชุดราตรีสั้น                           500-1,000     บาท                              

                                         ชุดราตรียาว                          1,000-2,500  บาท  

                                                    อัตราค่าเช่า กระเป๋าและเครื่องประดับ 

                                          กระเป๋าถือ                            50   บาท

                                          สร้อยคอ                               50   บาท

                                          ต่างหู                                   50    บาท                                  

                                            

                                 

การจองชุด 

กรณีที่ลูกค้าต้องการจองชุดไว้ก่อน มีค่าจอง  500  บาทต่อชุด

และชำระค่าเช่าชุดส่วนที่เหลือในวันรับชุด

 

 ค่าประกันชุด  

ลูกค้าจะชำระค่าประกันในวันที่รับชุดออกจากร้าน  ชุดละ 2,000  บาท

   โดยเงินค่าประกันชุดทั้งหมดลูกค้าจะได้รับในวันคืนชุดค่ะ

หากชุดเกิดชำรุดเสียหายจากการเช่า

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าเสียหายตามความเหมาะสม     

     เงื่อนไขการเช่าชุด 

ระยะเวลาในการเช่า 3-4 วัน คือ รับชุด ใช้ชุด และ คืนชุด

สำหรับการคืนชุดลูกค้าสามารถคืนชุดได้เลย ไม่ต้องซักรีด

และลูกค้าจะได้รับเงินค่าประกันชุดทั้งหมดคืนในวันที่คืนชุดค่ะview